VERBREED JE HORIZON

Taalcursussen, bijlessen, privélessen en workshops voor particulieren en bedrijven.

Blog

Sint en Kerst in Frankrijk

Toen we in Frankrijk woonden, zat ik op een internationale school. De leerlingen kwamen uit alle windrichtingen en de voertaal was Frans. In deze tijd van het jaar was het altijd een drukte van belang: in veel van de vertegenwoordigde landen had december namelijk een of meer feestdagen en dat betekende vaak ook feest op school.


Speculaaspop

Wij, de leerlingen van de Nederlandse afdeling, mochten dan speculaaspoppen rondbrengen: elke docent kreeg er een. Het was een jaarlijkse terugkerende oefening, maar de docenten speelden het spelletje altijd wel mee (“O, wat leuk! En wat houdt ‘Sienterklas’ dan in?”) en voor de betrokken klas was het een welkome onderbreking. Met onze eigen klas vierden we Sinterklaas bij iemand thuis, compleet met surprises en gedichten; ja, ook onze leraren moesten eraan geloven!


Licht

Het is gebruikelijk in Frankrijk dat kinderen, zeker op de middelbare school, overblijven. Ze krijgen dan een warme lunch in de kantine. Ik herinner me dat die kantine bij ons regelmatig het toneel was van uiteenlopende internationale tradities. Half december kon het zo maar gebeuren, dat tijdens de maaltijd de lampen ineens gedimd werden: dan was het tijd voor de Denen, de Zweden, de Noren en de Finnen om het licht van Sint Lucia binnen te brengen. In een lange rij liepen onze medeleerlingen met  kaarsen in de hand of op het hoofd de kantine binnen. Volgens mij kregen we dan ook speciale broodjes.

Sint Lucia (Bron: Pixabay)

Sint Lucia - Bron: Pixabay

Cadeaus!

Van de Franse kerstviering kregen we ook genoeg mee, er zaten namelijk ook Franstalige kinderen op deze school. Dat het vooral om het diner op kerstavond (“le réveillon”; uitspraak: révèjon) ging, was al snel duidelijk. En als we vroegen wat ze op de andere kerstdagen gingen doen, dan snapten ze het niet: er is maar één kerstdag, toch? Sommige mazzelaars, uit gezinnen met twee nationaliteiten bijvoorbeeld, hadden gewoon twee keer cadeaus, pardon...feest: én Sint én Kerst!


Beschuit

We vonden al die tradities en vieringen wel interessant, herinner ik me. Doe er een politiek correct sausje overheen en je zou kunnen zeggen, dat het begrip en respect kweekte maar op die leeftijd waren we daar (nog) niet mee bezig. Het was gewoon leuk om mee te maken en om onze klasgenoten eens in een andere hoedanigheid te zien; geef toe, wanneer zie je ze nou in een wit gewaad?


Maar het meest memorabel was toch wel de opdracht die ik per gedicht kreeg van hulpsint/docente Nederlands mevrouw Klop. In die tijd zat ik op dwarsfluitles én had ik een beugel (!) en Sint vroeg me: fluit eens een Sinterklaasliedje. Maar stop eerst een beschuit in je mond…


Fijne feestdagen!